Jan Arnalds essäer har publicerats i Svenska Dagbladet, Dagen Nyheter, Aiolos, Artes och Bonniers Litterära Magasin.

Jan Arnald är också ansvarig utgivare för tidskriften Aiolos, som 2014 går in på sin nittonde årgång:

”Aiolos är en tidskrift för litteratur, teori och estetik. Vi är inte bundna till någonting, vare sig tematiskt eller ideologiskt, vare sig institutionellt eller epokalt. Däremot förenas vi av en tro på den intellektuella rörlighetens kraft, den som går bortom de mediala och introducerande strukturerna. Vi kommer att växla mellan tematiskt mer sammanhållna nummer och friare. Vår öppenhet mot genomarbetade, seriösa texter av mindre etablerade namn kommer att vara stor.”

Utgivning: 4 nr/år Redaktion: Jan Arnald (ansv. utgivare), Carin Franzén, Ingemar Haag, Jan Holmgaard. ISSN: 1400-7770

Aiolos har en egen hemsida: www.aiolos.info